Bài viết

Bạn muốn thử sức với kinh doanh hoặc kinh doanh lâu mà chưa có đột phá. vậy bạn hãy trả lười 3 câu hỏi sau để biết mình nên bắt đầu như thế nào?

khi bắt đầu lựa chọn công việc kinh doanh online bản thân Thư cũng rất băn khoăn không biết minh hợp sản phẩm gì, mình nên kinh doanh gì và thị trường ngoài kia gì cũng bán liệu ình có bán được không? vô vàn suy nghĩ nhưng cuối cùng bắt tay vào làm thì Thư cũng có những kinh nghiệm và muốn chia sẻ cho mọ người đang chuẩn bị hoặc đã kinh doanhmaf chưa tạo ra doanh số cao.

Nếu bạn muốn bắt đầu 1 công việc kinh doanh bạn nên trả lời 3 câu hỏi sau: