Sự kiện sắp tới

This image has an empty alt attribute; its file name is 98595881757ba525fc6a-1024x576.jpg

Sắp tới tôi sẽ tham dự 1 chương trình huấn luyện về kinh doanh cực kỳ nhiều kiến thức thực chiến. tôi mong muốn chia sẻ kiến thức này tới bạn :

  1. Hệ thống lại công việc kinh doanh, đưa công việc thành hệ thông chạy độc lập không cần mất nhiều thười gian.
  2. Những chiến lược giúp bạn tự động có khách hàng qua các bài viết, video.
  3. Giúp bạn làm 1 lần mà ứng dụng mãi các content trên bài viết hoặc video.
  4. cùng bạn làm ra 1 quy trình đang bài chuẩn thu hút khách hàng tiềm năng đến mỗi ngày.
  5. Giúp bạn chuyển đổi khách hàng cũ và chăm sóc lại khách hàng đã mua hàng.